สถานการณ์การตรวจพาหะธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ พื้นที่นครชัยบุรินทร์

ศูนย์ห้องปฏิบัติการธาลัสซีเมีย ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ให้บริการตรวจหาพาหะธาลัสซีเมียแก่หญิงตั้งครรภ์และคู่สมรส ให้แก่โรงพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์ สรุปผลการดำเนินงานปี 2555-2557 ได้ตามแผนภูมิ

ไฟล์แนบ : news8201511031042260.pdf